Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Palaa rekisteriselostelistaan

Asiakasrekisteri

Laatimispäivä: 20.05.2018

1. Rekisterinpitäjä:

Nimi:

Ruotsalon kalastusseura

Osoite:

Ruotsalo, Kokkola

Muut yhteystiedot (esim puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Nimi:

Markus Torppa

Osoite:

-

Muut yhteystiedot (esim puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):

markus.torppa@outlook.com
0442156323


3. Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Rekisteri on perustettu asiakkaiden (kalastuslupien ostajien), rekisteröintiin ja tietojen tallentamiseen. Näiden tietojen avulla kalastusseura näkee, minkä luvan kukin asiakas on ostanut, ja mille ajalle.


5. Rekisterin tietosisältö:

Reskiteri sisältää asiakkaan etunimen, sukunimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, asuinmaan, mahdollisen yrityksen nimen, postinumeron, postitoimipaikan, sekä tiedon minkä luvan asiakas osti, ja mille ajalle


6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot tulevat rekisteriin ostotapahtuman yhteydessä. Asiakas itse hyväksyy tietojen tallentumisen tilauksen yhteydessä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta kenellekään, poislukien poliisi. Tiedot tosin annetaan asiakkaalle, hänen niin itse halutessaan. Tässä tilanteessa asiakkaan on itse otettava yhteyttä kalastusseuraan.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

A. Manuaalinen aineisto:

Manuaaliseen/fyysiseen aineistoon on pääsy vain kalastusseuran johtokunnalla.


B. ATK:la käsiteltävät tiedot:

Tiedot ovat salattu, sekä salasanasuojattu.


10. Tarkastusoikeus:

Jokaisella asiakkaalla on oikeus nähdä tietonsa, jotka ovat tallennettu rekisteriin. Tilanteessa jossa asiakas haluaa nähdä ne, on asiakkaan otettava yhteyttä kalastusseuraan.


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia korjausta tietoihinsa, jotka ovat tallennettu rekisteriin. Tilanteessa jossa asiakas haluaa korjata ne, on asiakkaan otettava yhteyttä kalastusseuraan.


12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä, sekä muuta suoramarkkinointia, sekä markkina- ja mielipidetutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tässä tilanteessa asiakkaan on otettava yhteys kalastusseuraan.